1. Postanowienia ogólne:

Regulamin określa warunki i zasady korzystania ze sklepu internetowego pod witryną www.grailpoint.com, którego właścicielem jest Grail Point Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie przy ul. Mokotowskiej 41/14 00-554 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000901767, NIP: 7011035218

2. Składanie zamówienia:

Po złożeniu zamówienia klient dostaje e-mailem jego potwierdzenie oraz dane dotyczące zamówienia. Zamówienia, które nie będą zawierały wszystkich informacji (imię i nazwisko, adres dostawy oraz numer telefonu) zostaną anulowane. W celu zmiany zamówienia bądź jego anulacji prosimy kontaktować się pod adresem kontakt@grailpoint.com Sklep zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia bez podania przyczyny, zobowiązując się tym samym do niezwłocznego zwrotu pieniędzy.
Do zamówienia należy doliczyć koszty przesyłki, z opcji możliwych do wyboru podczas składania zamówienia. Koszt wysyłki jest jednakowy, bez względu na ilość zamawianych rzeczy w danym zamówieniu. Płatności na stronie internetowej realizowane są za pośrednictwem serwisów Przelewy24.pl oraz PayPal.

3. Realizacja zamówienia i wysyłka:

Wszystkie zamówienia realizowane są w 1-3 dni roboczych od momentu zaksięgowaniu zapłaty. Wyjątek stanowią zamówienia indywidualne, których realizacja trwa do 14 dni roboczych. Towar wysyłany jest za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD na terenie Polski, zamówienia zagraniczne mogą być realizowane za pośrednictwem innych firm kurierskich. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających realizację złożonego zamówienia, sklep zastrzega sobie prawo do wstrzymania jego realizacji, a o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić klienta.

4. Zwroty i reklamacje:

Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta: Klient ma 14 dni od daty doręczenia zamówienia na jego zwrot bez podania przyczyny. Towar po wcześniejszej informacji na adres e-mail należy odesłać na adres: sklep Grail Point, ul. Mokotowska 24, 00-561 Warszawa. Zwrot pieniędzy nastąpi w okresie do 14 dni od momentu dostarczenia zwracanego towaru i akceptacji jego stanu. Koszt wysyłki zwrotu leży po stronie klienta. Sklep zobowiązany jest do zwrócenia kosztu przesyłki równej najtańszej opcji oferowanej przez sklep w momencie składania zamówienia przez klienta w terminie do 14 dni od momentu dostarczenia zwracanego towaru. Koszt odesłania zwracanego towaru leży po stronie klienta. Dowodem zakupu potrzebnym do przyjęcia zwrotu jest dowód sprzedaży, potwierdzenie przelewu bądź wyciąg z karty.

Towar musi być w stanie nienaruszonym oraz zawierać metki. Oryginalne opakowanie nie jest wymagane do przyjęcia zwrotu. Klient nie ma prawa do złożenia reklamacji, jeżeli został poinformowany o produkcie wybrakowanym przed złożeniem zamówienia. Klient na złożenie reklamacji ma 2 lata, a warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest dostarczenie produktu wraz z dowodem płatności (paragon, potwierdzenie przelewu lub wyciąg z karty). Na rozpatrzenie reklamacji sklep ma 14 dni.

5. Ochrona danych osobowych:

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 2 marca 2000 r. O ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Z 2000 r. Nr 22 poz. 271). Dane osobowe gromadzone są przez Sklep zgodnie z zapisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 26.08.2002 r. Podanie danych osobowych i adresowych jest równoznaczne z wyrażeniem dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych do celów marketingowych wyłącznie przez Sklep.

6. Newsletter:

Z usługi Newsletter może skorzystać każdy Klient, który wprowadzi swój adres poczty elektronicznej, wykorzystując w tym celu formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na stronie internetowej sklepu. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Newsletter. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Sprzedawcę, na adres poczty elektronicznej, wiadomości w formie elektronicznej zawierającej informacje o nowych produktach lub usługach w ofercie Sprzedawcy. Newsletter przesyłany jest przez Sprzedawcę do wszystkich Klientów, którzy dokonali subskrypcji. Każdy Newsletter kierowany do danych Klientów zawiera, w szczególności: informację o nadawcy, wypełnione pole „temat”, określające treść przesyłki oraz informację o możliwości i sposobie rezygnacji z usługi nieodpłatnej Newsletter. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newsletter’a przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi Newsletter lub za pośrednictwem poczty elektronicznej – kontakt@grailpoint.com.

0