Regulamin

1. Postanowienia ogólne:

Regulamin określa warunki i zasady korzystania ze sklepu internetowego pod witryną www.grailpoint.com, którego właścicielem jest Grail – Paweł Sabarański i Mateusz Witkowski S.C. z siedzibą w Warszawie (00-553) przy ulicy Koszykowej 33, 00-553 Warszawa, NIP: 7010956175.
Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu, w formie umowy zawieranej przez odległość.
Stan produktów sprzedawanych za pośrednictwem sklepu określony jest w opisie każdego z produktów oraz ukazany na zdjęciach obrazujących konkretny produkt.
Akceptacja plików cookies jest wymagana do dokonywania zakupów za pośrednictwem sklepu www.grailpoint.com.
Klient zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem sklepu, nieznajomość regulaminu nie zwalnia klienta z przestrzegania zasad i postanowień w nim zawartych.
Klient dokonując zakupu za pośrednictwem sklepu grailpoint.com oświadcza, iż zapoznał się z jego treścią oraz akceptuje go w podanej formie.

2. Składanie zamówienia:

Po złożeniu zamówienia klient dostaje e-mailem jego potwierdzenie oraz dane dotyczące zamówienia.
Zamówienia, które nie będą zawierały wszystkich informacji (imię i nazwisko, adres dostawy oraz numer telefonu) zostaną anulowane.
W celu zmiany zamówienia bądź jego anulacji prosimy kontaktować się pod adresem kontakt@grailpoint.com Sklep zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia bez podania przyczyny, zobowiązując się tym samym do niezwłocznego zwrotu pieniędzy.
Do zamówienia należy doliczyć koszty przesyłki, z opcji możliwych do wyboru podczas składania zamówienia. Koszt wysyłki jest jednakowy, bez względu na ilość zamawianych rzeczy w danym zamówieniu. Płatności na stronie internetowej realizowane są za pośrednictwem serwisów Przelewy24.pl oraz PayPal.

3. Realizacja zamówienia i wysyłka:

Wszystkie zamówienia realizowane są w następnym dniu roboczym po zaksięgowaniu zapłaty.
Towar wysyłany jest za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD na terenie Polski, zamówienia zagraniczne mogą być realizowane za pośrednictwem innych firm kurierskich.
W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających realizację złożonego zamówienia, sklep zastrzega sobie prawo do wstrzymania jego realizacji, a o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić klienta.

4. Zwroty i reklamacje:

Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta:
Klient ma 14 dni od daty doręczenia zamówienia na jego zwrot bez podania przyczyny.
Towar po wcześniejszej informacji na adres e-mail należy odesłać na adres: sklep Grail Point, Koszykowa 33, 00-553 Warszawa.
Zwrot pieniędzy nastąpi w okresie do 14 dni od momentu dostarczenia zwracanego towaru i akceptacji jego stanu. Koszt wysyłki zwrotu leży po stronie klienta.
Sklep zobowiązany jest do zwrócenia kosztu przesyłki równej najtańszej opcji oferowanej przez sklep w momencie składania zamówienia przez klienta w terminie do 14 dni od momentu dostarczenia zwracanego towaru. Koszt odesłania zwracanego towaru leży po stronie klienta.
Dowodem zakupu potrzebnym do przyjęcia zwrotu jest dowód sprzedaży, potwierdzenie przelewu bądź wyciąg z karty.
Towar musi być w stanie nienaruszonym oraz zawierać metki. Oryginalne opakowanie nie jest wymagane do przyjęcia zwrotu.
Klient nie ma prawa do złożenia reklamacji, jeżeli został poinformowany o produkcie wybrakowanym przed złożeniem zamówienia.
Klient na złożenie reklamacji ma 30 dni, a warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest dostarczenie produktu wraz z dowodem płatności (paragon, potwierdzenie przelewu lub wyciąg z karty).
Na rozpatrzenie reklamacji sklep ma 14 dni.

5. Ochrona danych osobowych:

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 2 marca 2000 r. O ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Z 2000 r. Nr 22 poz. 271).
Dane osobowe gromadzone są przez Sklep zgodnie z zapisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 26.08.2002 r. Podanie danych osobowych i adresowych jest równoznaczne z wyrażeniem dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych do celów marketingowych wyłącznie przez Sklep.

6. Newsletter:

Z usługi Newsletter może skorzystać każdy Klient, który wprowadzi swój adres poczty elektronicznej, wykorzystując w tym celu formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na stronie internetowej sklepu. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Newsletter. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Sprzedawcę, na adres poczty elektronicznej, wiadomości w formie elektronicznej zawierającej informacje o nowych produktach lub usługach w ofercie Sprzedawcy. Newsletter przesyłany jest przez Sprzedawcę do wszystkich Klientów, którzy dokonali subskrypcji. Każdy Newsletter kierowany do danych Klientów zawiera, w szczególności: informację o nadawcy, wypełnione pole „temat”, określające treść przesyłki oraz informację o możliwości i sposobie rezygnacji z usługi nieodpłatnej Newsletter. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newsletter’a przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi Newsletter lub za pośrednictwem poczty elektronicznej – kontakt@grailpoint.com.

0